link naar zwolle link naar Rijkswaterstaat Provincie Overijssel A28
Werk aan de A28 bij Zwolle

Waarom verbeteren?

Het verkeer stroomt slecht door op de A28 bij Zwolle. Gevolg: regelmatig files. Met de aanleg van plusstroken komt er meer ruimte. A28 >>Meer

Plusstroken?

Plusstroken zijn smaller dan gewone rijstroken. Pas dus tijdens de spits uw snelheid aan: 80 km per uur is de maximumsnelheid.
Plusstrook >>Meer

Links

23/05/2015 - Toerit Zwolle Centrum open vanaf 26 mei

Resultaten proef begin 2016 bekend

Rijkswaterstaat stelt de toerit Zwolle Centrum weer open voor verkeer vanaf donderdag 26 mei.
Het afgelopen halfjaar was de toerit afgesloten in de avondspits. De proef met de afsluiting is een zogeheten benuttingsmaatregel: er wordt gekeken of de bestaande wegen nog beter benut kunnen worden om de bereikbaarheid van Zwolle op peil te houden. De proef vormt samen met de spitsstroken, het weefvak tussen Zwolle Centrum en Zwolle-Noord en de aanpassing van de Ceintuurbaan een samenhangend geheel van maatregelen. In het komende halfjaar worden metingen verricht met een open toerit. Begin 2006 zijn de resultaten van de gehele proef bekend, en wordt bekeken of de maatregel in de toekomst structureel wordt ingezet.

In de proef wordt gekeken naar effecten van de afsluiting op de doorstroming op de A28 én het Zwolse wegennet. Ook willen gemeente Zwolle en Rijkswaterstaat meer te weten komen over zaken die de routekeuze van de weggebruiker bepalen. Tot slot wordt ook de invloed op de verkeersveiligheid onderzocht. Deze aspecten worden onderzocht bij een gesloten toerit en een open toerit. Dit wordt gedaan om goed vergelijkingsmateriaal te verkrijgen.

Rekening houden met groei autoverkeer
Met de proef anticiperen Rijkswaterstaat en gemeente Zwolle op de toekomst. Het is belangrijk om juist vóór dat de drukte weer toeneemt goed zicht te hebben op de effecten van een afsluiting van de toerit. Vooral de vraag hoe het verkeer op het Zwolse wegennet reageert is daarbij belangrijk. Het is van belang om die kennis nu op te doen om de maatregel in de toekomst eventueel te kunnen inzetten.

Aan de hand van de resultaten van het onderzoek besluiten Rijkswaterstaat en gemeente Zwolle begin 2006 of de maatregel permanent wordt ingezet. Het gaat er dan om de bereikbaarheid van Zwolle ook op langere termijn te waarborgen.

  meer nieuws...

De nieuwe spitsstroken: zo werkt het

de nieuwe spitsstroken

Waar staan we nu?

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Door het aanleggen van de plusstroken op de A28 - van maart tot en met december 2004 - is het extra druk op de weg.
Werk-aan-de-weg leidt tot overlast. U kunt de hinder voor uzelf beperken. Lees de informatie en tips:

 

Projectpagina Zwolle

Verstuur een A28 e-card


Adviesroutes


Met de bus langs de file

Het openbaar vervoer is een goed alternatief voor de auto, zeker tijdens de werkzaamheden. Zo zijn er extra haltes en speciale aanbiedingen voor reizigers. >>meer

 

met de bus langs de file

De werkzaamheden: fase 2

A28 fase 2